ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ FARROWWRAP ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ / ΧΡΟΝΙΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ AΚΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ FARROWWRAP ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ / ΧΡΟΝΙΟΥ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ AΚΡΟΥ

Lymphoedema and chronic lower limb oedema are conventionally treated with multi-layer bandaging, followed by compression hosiery. Inevitably, this management system can be difficult to maintain in some patients, especially those with hand weakness, back problems, obesity, or those who are elderly, have abnormal limb shapes or are palliative patients. Farrow Wrap™, a Velcro® wrap system, is designed to accommodate these patients by providing easily applicable, graduated support. In this article, two case reports are used to compare the effect of conventional treatment with Farrow Wrap. Treatment outcomes were comparable to those achieved using conventional methods, suggesting potential savings in time and resources for patients and therapists.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο: FarrowWrap Evaluation