ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΡΡΟΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ FARROWWRAP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΟΙΔΗΜΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΡΡΟΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ FARROWWRAP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΟΙΔΗΜΑ.

This clinical review article on the combined use of JOBST FarrowWrap
and Cutimed® Sorbion® Sachet XL uses a case study methodology
to demonstrate how effective this approach is in managing superficial
ulceration and/or lymphorrhea in the presence of chronic oedema and
lymphoedema. The blend of these symptoms causes significant physical
and psychosocial issues for patients and is highly labour and resource
intensive. However, there is often inadequate treatment choice leading to
protracted input by nurses and delayed or failed healing. Only by combining
an effective exudate/lymphorrhea dressing choice with compression
therapy, will there be a positive outcome and this will result in reducing
nursing input, cost to the NHS, and enhance patient self-care.

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο: FarrowWrap & Sorbion Sachet XL product evaluation BJCN Oct 2017